Hata! SQLSTATE[42S22]: Column not found: 1054 Unknown column 'language-' in 'field list'
Bilimp Yönetim Bilgi Sistemi

Bilimp.RD V1.5 AR-GE Yönetim Bilgi Sistemi Yazılımı 1 Yıl Kiralama (20 Personel)-(10 GB Disk Alanı)

70% of 100
Stok Adedi: 100

7,080.00Sosyal Medyada Paylaş!
ÜRÜN AÇIKLAMASI
Bilimp.RD; AR-GE Merkezleri için bütünleşik bir Yönetim Bilgi Sistemi sağlayan Bilimp,  AR-GE personeli olan 5746 sayılı kanuna tabii AR-GE ve Tasarım Merkezleri, 4691 sayılı kanuna tabii Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde faaliyet gösteren şirketler, kendi bünyelerinde AR-GE yapan şirketler ve TÜBİTAK ve KOSGEB gibi kurumların AR-GE desteklerinden faydalanan şirketler kullanabilmekmektedir.


ÖZELLİKLER


1) BİLİMP.NET


· Bilimp.AR-GE tüm kullanıcılar için; Takvim, Personel Albümü, Paylaşım Merkezi, Kurumsal Bilgi Paneli , Bildirim Merkezi , Yazı Editörü ve Tablololardan oluşan bir ortak İntranet sunar. ·        

-
E-Posta ve SMS bilgilendirme dışında Bilimp.DESK kendine ait bir Bilgilendirme sistemine de sahiptir. Sistemde oluşan tüm bildirimler Kişilerin “Bildirim Merkezinde” görüntülenir.
·        

-Personel Albümü; Kurumda çalışan tüm personellerin bilgilerinin ( İsim, Soyad, Görev, Cep Telefonu, Dahili Tel, Bina, Bulunduğu Kat, Ofis No, Durum, Fotoğraf ) listelendiği bir albümdür. Aranan Personel gelişmiş filtreleme ekranı ile hızlı ve kolay bulunur. Cep telefonu özelliği parametriktir ve istenilen personelin telefonu görüntülenemez. Turnike Entegrasyonu varsa «Durumu» parametresinde personelin kurum içinde veya dışında olduğu görülebilir. Personel Çalışma Durumunu ( Toplantıda, Müsait, Meşgul) personel albümünde gösterebilir. Kuruma ait tüm personeller bir Excell dosyasından kolayca sisteme eklenebilir.

·Tüm Kullanıcılar için bir ortak Paylaşım Merkezi mevcutdur. Kullanıcılara yapılacak duyurular hızlı ve kolay olarak bu Paylaşım Merkezi üzerinden yapılabilir. Kullanıcılara Yapılan Paylaşımlara Kullanıcıların beğeni yada yorum yapması mümkündür.  

2) ARGE MODÜLÜ

- Bilimp. RD 5746 Sayılı Kanuna Tabii ARGE ve TASARIM merkezlerine,4691 Sayılı Kanuna Tabii Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde Faaliyet gösteren şirketlere, Kendi Bünyelerinde ARGE Yapan şirketlere, TÜBİTAK VE KOSGEB gibi kurumların ARGE desteklerinden faydalanan şirketlere özel çözümler sunar.

- AR-GE Merkezi, TÜBİTAK-TEYDEB, KOSGEB ve diğer destek programları başvurularına, mevcut, değişken kanun ve yönetmeliklere uyumludur.
-Projenin, yenilikçi Yönü ve Arge Niteliği, Yapılan Faaliyetler, Konuyu Belirleyen İhtiyaçlar, Projenin amacı, Başlatma Gerekçesi, Özgün Katkılar, Tekniğin Bilinen Durumu, Yönetim Planı, Ar-Ge Olanakları, Bilgi ve Deneyimler, Bilgi Birikimini İçselleştirme, Finansman Yönetimi, Ekonomik Öngörüler, Ulusal Kazanımlar, Geliştirmeye Katkısı, Alınacak Önlemler ve Hedef Pazarı alanları gibi TEYDEB ve KOSGEB projeleri için gerekli birçok alan dijitalleşerek, projelerin PRODİS’e girişini kolaylaştırır.

-TEYDEB projelerinde girilen açıklama alanlarında TEYDEB’in belirlediği karakter sınırlaması ile karakter aşımı sorununu ortadan kaldırmakta olup, sayaç yardımı ile karakter sayıları da takip edilebilir.

-Projeye ait dokümanlar, resimler ve videolar var ise format kısıtlaması olmadan dosya yüklenebilir.

-Proje tarih öteleme işlemi ile proje başlangıç ve bitiş tarihleri istenilen tarihe ötelenebilir, ötelenen tarihlere göre girilmiş olan iş paketleri tarihleri ve eforları otomatik olarak değişir. Aynı tarihlere denk gelen iş paketleri uyarı mesaj sistemi ile değişiklik yapılacak eforların  görülmesine kolaylık sağlar.

-Proje çoğaltma seçeneği ile önceden girilmiş ancak iptal edilen proje bilgilerini aynı şekilde kopyalayarak tekrardan proje bilgilerini girmeye gerek kalmaz ve zaman kaybını ortadan kaldırır.

-Proje ortakları, Akademisyenler,Hedefler(Başarı Ölçüsü, Hedeflenen Değer), Hazırlık çalışmalarını, Teknik ve Özgün Katkılarını girerek  proje detaylandırılması yapılabilir.

-Risk bilgileri alanı ile riskin ve sürecin adı, alınacak önlemler, gerçekleşme olasılığı derecesi ve değeri bilgileri ile projenin risklerini takip etme imkânı sunarak, sorumlu personel/personeller tarafından önlem alınmasını ve değerlendirilen proje için risk raporu ile risk olay raporu alınmasını sağlar.

-Proje süreçleri ile ilgili maddeler girilerek tarih/tarihler bazında doğrulama kriterleri adımları izlenebilir, süreç doğrulama raporları ile projenin süreç adımları izlenebilirliğini arttırır.

 -Proje denetlemeleri ile denetleme tarihi, denetime gelen kurum, denetmen bilgileri, görüşler ve denetleme sonucu izlenebilir.

-Projeler ile ilgili hatırlatma mesajları girilebilir ve bu mesajlar belirlenen tarihlerde ilgili kişilere gönderilerek proje ile ilgili işlerin takibini  kolaylaştırır.

-Projelere eklenen iş paketlerinin faaliyetleri, iş paketinde kullanılacak yöntemler, maddeler halinde yapılacak olan  test aşamalarını ve test durumları  listelenerek   takip edilebilir.


-Proje iş paketlerine tamamlanma yüzdesi girilerek projenin hangi aşamada olduğunun bilgisini inceleme imkânı sunar.

-Projede iş paketi içerisinde görev atama özelliği ile proje personellerine görev atayabilir, bu sayede personeller üzerinde ilgili projenin işlerini anında görebilmektedir.


-Proje iş paketlerinde personelin eforu önem arz ettiğinden, personelin iş paketi tarihine göre girilen çalışması planlanan eforu belirlendiğinde otomatik olarak hesaplama yapar, personel diğer ay eforlarına göre fiili eforunu oluşturarak kullanıcıya takip etme kolaylığı sağlar.


-Efor bilgileri grid ekranı sayesinde personelin iş paketindeki eforunu, diğer proje/paketlerdeki eforunu ve toplam eforunu kullanıcıya izleme imkânı sunar.

-İnsan kaynakları ile entegre olduğundan iş paket personel eforlarına göre brüt aylık maliyet ve destek üst limitlerini otomatik atayarak hesaplama sonucu  iş paketi personel  maliyetlerini hesaplar.


-Proje iş paketleri maliyet türleri ve planlanan maliyetler girilerek, gerçekleşen maliyetler ile karşılaştırılabilir, fatura bilgileri ve fatura nüshaları taranarak eklerine yüklenebilir.

-Gizlilik içeren projelerin personel maliyetlerini, proje maliyetlerini ve tüm maliyetleri yetki tanımları sayesinde yetkili personellere açılabilir ya da yetkili olmayan personellerin görmesi engellenerek yüksek güvenlik sağlar.

-Proje destek bilgileri ile projeye istinaden desteklenen gider kalemlerinin, proje bütçesi içindeki tutar ve onaylanan tutarı karşılaştırabilir, ödemesi yapılan gider kalemlerinin fatura bilgileri ve fatura nüshası taranarak eklerine yüklenebilir.

-Proje denetlemeleri dışında AR-GE merkezi olarak denetlemelerinde takibi yapılabilmekte olup, denetmenler ve sonuçları takip edilebilmektedir. Ekler alanına faaliyet raporları yüklenebilir, hatırlatma özelliği sayesinde denetlemenin geçerlilik tarihine göre belirlenen zamanlarda hatırlatma yaparak projede yapılması gerekenlerin unutulma riskleri ortadan kaldırılır.

-Çalışma bilgilerine AR-GE personellerinin çalıştıkları projelerde ve iş paketlerinde yapılan çalışma ile ilgili dokümanlar ve fotoğraflar yüklenebilmekte olup, yöneticilerin projelerde yapılan işlemlerin raporunu alarak yönetmesini sağlar.

-Envanterler ve ürün bilgileri girilebilir ,envanterler bilgi teknolojileri cihazları ve yazılımları ile diğer cihaz ekipman envanter tipleri  olarak gruplama yapılabilir.Ayrıca envanterlerin takibi için ilgili kişilere hatırlatma bilgisi girebilir,envanter fotoğrafları ve fatura ekleri yüklenebilir.


-AR-GE paneli sayesinde tüm projeler, projelerde çalışan personeller, projelerin toplam bütçesi, toplam eforlar, projelerde ki patentler, akademik yayınlar, etkinlikler ve projelerin performans endeksleri yöneticilerin tek ekrandan detaylı şekilde takip etmesine imkân sunarken, proje zaman grafiği ile proje süresi ile tamamlanmış süreler görülebilmektedir.

-AR-GE Panelinde Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının belirlediği performans endeks dağılımı Girdi, Süreç ve Çıktı kurumun personellerine, proje harcamalarına, proje kapasiteleri gibi durumlarına göre sistem otomatik dağılımlarını gerçekleştirerek yöneticiler  altta belirtilen oranlara göre yüzde olarak karşılığını takip edebilir.

GİRDİ %36(Personel İstihdamı %25-Harcama Yoğunluğu %11),
SÜREÇ %26(Proje Kapasitesi %17,16-İşbirliği Etkileşim %8,84),
ÇIKTI %38(Ticarileşme %15-Fikri Mülkiyet Yetkinliği %23)     

-Proje Bilgileri, Proje Çalışma Süresi , Proje Durum , Desteklenen Projeler, Proje İş Paketleri , Destek Ödemesi Yapılan Projeler , Proje Denetleme,Proje Çalışma Bilgisi raporları alınabilir,Proje İş Zaman Planı Grafiği, Yıllara Göre Proje Sayıları Grafiği gibi raporlamalarda, kolay filtreleme tekniği ile liste ve grafik bazlı raporlar alınarak AR-GE projelerinin performansını ölçmeyi sağlar.


-İş Paketleri Bazında Proje Personelleri , Aylık Çalışma Süreleri Toplamı, Planlanan Personel Aylık Eforları, Yıllık Gerçekleşen Eforlar, Aylara Göre Kalan Efor Süreleri, Proje Personelleri Grafiği, Personel Puantaj Raporu(Proje Eforları ile Aylık Çalışma Saatinin Ortalaması) gibi raporlar alınarak proje efor girişlerinde kullanıcıyı doğru şekilde yönlendirerek, personel eforlarının takibini yapar ve personellerin performansı ölçülebilir .
 

-Destek Ödemeleri , Proje Eğitim Harcaması , Proje Genel Maliyet , İş Paketleri Dağılım Yüzdesi Grafiği, Proje İş paketleri Bütçesi, Proje Genel Maliyet Grafiği gibi finansal raporlamalar sayesinde projelere yapılan destek ödemelerini takip edebilir, iş paketleri ve genel proje maliyetlerini değerlendirme imkânı sunar


-Envanter Raporları ile mevcut envanterlerin durumu envanter toplamları raporu ve ürün raporları ile stokta bulunan ürünler raporlanabilmektedir.

-Faaliyet raporları(5746), Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın talep ettiği verilerin raporlanmasında Zaman-işgücünü minimize ederken, dokümantasyonlar için harcanan zamanın büyük bir bölümünü ortadan kaldırır. Faaliyet Raporlamalarının ana başlıkları; İşletme Genel Bilgileri, AR-GE Merkezinin İnsan Kaynakları Yönetimi ve Geliştirilmesi,        AR-GE Merkezi Genel Bilgileri,AR-GE Merkezi Cihaz ve Ekipman Altyapısı, AR-GE Merkezi Mali Bilgileri, AR-GE Merkezi Projeleri, AR-GE Merkezinin Bilgi Kaynakları, AR-GE Merkezi Performans Kriterlerine İlişkin Bilgiler Bir Önceki Faaliyet Değerlendirme Toplantısında Alınan Kararlara İlişkin Yapılan Çalışmalar, Dışarıda Geçirilen Sürelere İlişkin Bilgiler


3) İNSAN KAYNAKLARI MODÜLÜ

PERSONEL İŞLEMLERİ

- Personel özlüğü oluştururken gerekli olan tüm bilgiler (kimlik bilgileri, aile bilgileri, SGK bilgileri, ücret bilgileri vb.)bilgileri girilir.

- Personellere ait dokümanlar (Diploma, sertifika, fotoğraf vb.) herhangi bir limit olmaksızın sistemde saklanır.

- Personellerin AR-GE bilgileri girilebilir.

- İş kazası bilgileri ve alınan sağlık raporları bilgileri girilebilir. Girilen rapor personel puantajına işlenir.

- Hareket işlemleri sayesinde tek ekrandan personelin görev yeri, günlük ücreti, departmanı görevi, ARGE tipi ve net maaş değişikliği yapılabilir.

- Online iş başvuru kayıtları bilgileri bireysel iş başvuru menüsüne otomatik aktarılarak değerlendirme imkânı sunar.

- Özlük bilgilerinde personellerin yönetici tanımlamaları sayesinde organizasyon şemaları otomatik oluşturulabilir.

- Firmalara göre, yöneticilere göre, departmanlara göre ve departman personellerine göre organizasyon şemaları görülebilir.

İZİN İŞLEMLERİ

- İzin talepleri tek ekrandan kolay şekilde yapılmakta olup, personel anlık olarak kalan izinlerini görerek izin talebini gerçekleştirebilmektedir. .

- Personel izin dilekçelerini yöneticilerin takip etmesini sağlar.

- İş kanununda belirtilen yasal izin süreleri(Doğum, Ölüm vb.) kaydedilerek personel izin işlemi esnasında izin günleri otomatik olarak getirir.

- İzin dilekçelerini izleme imkânı sunar.

- İzin kullanım bilgileri takip edilebilir, düzeltme işlemleri yapılabilir.

- Personel izin tahakkukları personelin kıdem yılına göre otomatik oluşmaktadır.

PUANTAJ İŞLEMLERİ

- PDKS programları entegrasyonu ile personel giriş-çıkışları takip edilebilir.

- Günlük veya aylık olarak toplu puantaj işlemleri yapılabilir.

- Mevcut puantajların bir sonraki döneme aktarılma işlemi yapılabilir iş yükünü azaltır.

- AR-GE personellerinin doktora ve yüksek lisans için dışarıda geçirdiği süre ile faaliyet kapsamında dışarıda geçirilen süre işlemleri takip edilebilir.

MAAŞ İŞLEMLERİ

- Mevzuata uygun olarak Serbest bölge, Ar-Ge ve Teknopark çalışanlarının maaş hesaplamaları yapılabilmektedir.

- Kanun numaralarına (5510,5746) uygun teşvik hesaplamaları yapılabilmektedir.

- Toplu ve Tekli bordro hesaplama seçenekleri mevcut olup, ay içerisinde birden fazla bordro oluşturulabilir, istenirse bordrolar aynı form üzerinde birleştirilebilir.

- Detaylı olarak fazla mesai bilgileri takip edilirken, puantaj ve bordro hesaplamalarına otomatik olarak yansıtılır.

- Kıdem ve İhbar tazminatı güncel parametreler doğrultusunda hesaplanabilir.

- Genişletilmiş personel raporları sayesinde personel profil, personel sayıları, departmanlara göre personel sayıları, personel yetkinlik ve aylık eksik çalışma raporları vb. detaylı raporlar alınabilir.

- AR-GE personelleri raporu, teşvik raporları ve maliyet raporları alınabilir.

- Personellerin senelik izin raporları, tarih bazında izinli personeller raporları alınabilir.

- Detaylı maaş raporlamaları ile maaş toplamları(icmal, özel kazanç ), maaş bordroları, banka raporları, sgk raporları(e-bildirge, matrah, kesinti, vb.), kesinti raporları(Nafaka, icra, sendika), fazla mesailere ait raporlar olarak ve bu raporların alt detaylarında bulunan raporlar alınabilir.


4) AKADEMİ MODÜLÜ

- Bilimp. RD AR-GE Akademi modülü kurum içinde personellere verilen eğitimlerin bilgilerini ve akademik yayınları kapsamaktadır.

- Eğitim planı oluşturulabilir, hatırlatma bilgisi girilerek ilgili kişi/kişilere belirlenen sürede hatırlatma imkânı sunar.


 -Eğitim katılımcıları personeller filtrelenerek eklenebilir ya da departman seçerek toplu personel eklemeye kolaylık sağlar.    

-Katılımcı olarak eklenen her personelin intranette bulunan ajanda takviminde görülür, e-posta olarak ve bildirim merkezine bilgilendirme otomatik olarak yapılır.

-Eğitim gerçekleştirileceğin de plan bilgisinden eğitim kaydı oluşturulabilir ve eğitimde personel tarafından imzalanan katılımcı formu alınabilir.

-Katılımcı formu ile eğitim alan personellerin bilgileri kayıt edilerek, eğitim alan ve almayan personellerin takibini kolaylaştırır.

-Eğitim dokümanları format kısıtlaması olmadan yüklenebilir, eğitim paneli aracılığı ile yüklenen dokümanlar personel ile paylaşma imkânı sunar.

-Detaylı raporlamalar sayesinde yıllık eğitim planı raporu ve gerçekleştirilen eğitimlerin raporlamaları alınarak eğitimlerin takibi yapılabilir.

-Eğitim alan ve almayan personellerin raporları alınarak eğitim almayan personellere eğitimler planlanabilir.

-Akademik yayınların kayıtları girilebilir ve akademik yayında başka personeller var ise aynı yayına eklenebilir.

-İnsan kaynakları entegrasyonu ile girilen akademik yayınlar personel özlüğüne otomatik olarak işlenir.

-Müşteri eğitimleri gerçekleştirilmek istenirse müşteri eğitimi menüsü mevcuttur.5) ETKİNLİK MODÜLÜ

- Katılım sağlanacak fuarların/kongrelerin bilgileri girilerek, katılımcılar sms ile bilgilendirme işlemi yapmaya imkân sunar.

-Fuar/Kongrelerin başlama tarihlerine yakın tanımlanan hatırlatma bilgisi ile katılacak kişi/kişilere hatırlatma yaparak takibini kolaylaştırır.

-Firmanın Yayınlanan haberleri ve Reklamları tüm detayları ile kayıt altına alarak inceleme imkânı sunar.

-Fuarların, Kongrelerin, Yayınlanan Haberlerin ve Reklamların maliyet bilgileri girilebilir.  

- Oluşturulan basın bültenleri dosyaları çalışılan ajanslara ayrıca gönderme işlemini ortadan kaldırarak, ajans ve yayın organı tanımları yapılarak basın bülteni dosyası ilgili yerlere mecrası seçilerek servis etme imkânı sunar ve iş yükünü azaltarak tek bir yerden takip edilir.  


- Broşür, dergi, gazete vb. basılı yayınların yayın tarihleri, basım adedi, dağıtım türü gibi bilgileri detaylı şekilde takip edilebilir, bu yayınların maliyetlerini de hesaplama imkânı sunar. Broşür, dergi, gazetelerin dokümanları var ise bunlarda taranarak ek olarak yüklenebilir.


- Katılım sağlanan/sağlanacak yarışmalar ve Ödül Organizasyonları, yaklaşan yarışmalar ve ödüller için hatırlatma bilgisi sayesinde kişi/kişilere belirlenen sürelerde hatırlatma yaparak unutulma riskini ortadan kaldırır.


- Proje Ortaklığı, danışmanlık, veri toplama vb. işler için işbirliği yapılan kurumlar kayıt altına alınabilir, var ise sözleşmeler, dokumanlar taranarak ekler alanına yüklenebilir.
-Detaylı ve kolay filtreleme raporlar sayesinde katılım sağlanan kongrelerin, fuarların, yayınlanan haberlerin, reklamların ve basılı yayınların raporları alınarak detaylar görülebilmekte, tüm bu işlemlerin maliyet takibi de yapılabilmektedir. 


6) KALİTE MODÜLÜ


-Kalite sisteminin öngördüğü şekilde ilk başvuru, belge yenileme tescil olarak belge başvurularının(Kalite, Marka Tescil, Patent, Faydalı Model, Hizmet Yeterlilik Belgesi, Ruhsat, Teknolojik Ürün Deneyim Belgesi, Endüstriyel Tasarım Tescili vb.)takibi ve bu belgelerin hangi projeye istinaden alındığı takip etme imkânı sunar. 

 -Başvurularda gerekli olan belgelerin listesi girilebilir ve ayrıca gerekli olan dokümanlar yüklenebilir.

- Başvurulara istinaden onaylanan veya onaylanmayan belgelerin takibi yapılabilir.
 

-Denetleme bilgileri sonuçları ile birlikte takip edilebilir, belgelerin son geçerlilik tarihine yakın bir zaman da ilgili kişilerin bildirim merkezine veya mail adresine bilgilendirme yaparak takibi kolaylaştırır.  

- Kalite belgeleri yönetimi ile Kalite evraklarının tümünün dijitalleşmesi en önemli özelliklerindendir. Kalite evrakları sistem içerisine yüklenerek gerekli olduğundan bu alandan indirilebilmektedir.
 

-Düzeltici/Önleyici faaliyetler girilebilir, proje ekibi ve sorumluları, alınacak önlemler, departman kontrolü ve sorumlu birim kontrolleri girilebilir.

- Kalite belgelerinin yenilenme işlemleri ilgili personele yenilenme değerlendirmesi olarak kolayca ulaşmaktadır.


- Personellerin görev tanımlarına istinaden altında sorumlulukları, temsilleri, yetkileri ve nitelikleri tanımlanarak çalışan personellerin görevine göre bu bilgileri personelin özlüğüne otomatik olarak sunar.

- Belge imha kayıtlarının bilgilerini, Belge Arşivleme ve arşivlenen dosyaların taleplerinin yapılmasına kolaylık sağlar.
 

-Talimat bilgileri, süreç bilgileri, prosedür bilgileri, politika bilgileri yönetilebilir.

- Kolay filtreleme ve detaylı raporlamalar sayesinde kalite dokuman raporları detayları, düzenleyici faaliyet raporları, alınan belgelerin durumları departman ve birim raporları ile başvurusu yapılan belgelerin durumlarının detaylı olarak takip edilebileceği raporlar alınabilmektedir.


-Arşiv raporlamaları ile arşiv talepleri ve imha kayıtları formları alınabilir.TEKNOLOJİK ÜSTÜNLÜKLER
  -Bilimp.AR-GE .net ve SQL Yazılım Teknolojileri kullanılarak Geliştirilmiş LSI Framework yapısı kullanmaktadır. %100 Web tabanlı İleri teknoloji ürünüdür. ·       

-
Bilimp.AR-GE Mobil ( IOS ve ANDROİD) Uygulamaya sahip olduğu gibi Mobil uyumlu olarak ( Responsive)kullanılabilir. 
      

-Tüm Kullanıcılar kendilerine ait şifrelerle
Bilimp.AR-GE içinde var olurlar ve bu şifreler Bilimp yazılımını üreten Mühendisler dahil hiç kimse tarafından görüntülenemez. ·        

-
Bilimp.AR-GE kullanıcı güvenliği için detaylı bir yetkilendirme yapısına sahiptir. Yetkilendirme basit ve kullanışlıdır. ·       

-Bilimp.AR-GE uzun yıllar boyunca  test edilmiş bir LOG ( İz Takibi) alt yapısına sahiptir. Bu detaylı LOG sistemi sayesinde tüm kullanıcıların her hareketi izlenmekte ve kayıt altına alınmaktadır. Bu sayede sistem Yetki verilen veya verilmeyen tüm kullanıcı hareketlerini takip ederek profesyonel bir İz takibi sunar.
Taksit Seçenekleri
İlk yorum yapan siz olun!
Ürün Özellikleri
Bulut KiralamaServer Lisansı
GüncellemeMüşteri ürünü yıllık olarak kiralamış olur. Versiyon Güncelleme için ayrıca satın alma yapmasına gerek yoktur. Sunucu Satın Alma lisansı ile Müşteri ürüne sahip olur. 1. Yıldan sonra Versiyon Güncelleme için ayrıca satın alma yapması gerekir.
Donanım İhtiyacıUygulama ve veritabanı Üretici firmanın bulut altyapısı üzerinde çalışır.Uygulama ve veritabanı müşterinin tedarik edeceği sunucuda çalışır.
Sunucu Lisansı İhtiyacıMüşterinin herhangi bir altyapı hazırlamasına gerek yoktur.Windows sunucu üzerinde çalışır vaziyette IIS ve SQL Server hizmetleri tesis edilmelidir.
YedeklemeYedekleme işlemleri Üretici firma tarafından sağlanır. İlave ücret gerekmez.Yedekleme işlemleri müşterinin sorumluluğundadır.
ErişimKullanabilmek için aktif internet bağlantısı gerektirir. İnternet bağlantısı olan her cihazdan her an ulaşılabilir.İnternet erişimi gerektirmez, istendiği takdirde sadece yerel ağda dahi çalışabilir.Fakat dışarıdan erişim gereken durumlarda internet bağlantısı ve güvenlik duvarı ayarlamaları gerektirir.
İlave Program İhtiyacıKurulum gerektirmez.Tedarikçi firmanın kurulum yapabilmesi için VPN ve uzak masaüstü bilgileri temin edilmelidir.
Adreshttps://musteriadi.bilimp.com adresinde çalışır.Sistemin dışarıdan erişim için dışa açılacağı durumlarda müşteri bilgi işlem birimi erişim adresini istediği gibi konfigüre edebilir. (Domain, IP vs.)
serviceGÜVENLİ ALIŞVERİŞAlışverişlerinizi güvenli yapabilirsiniz
service30 GÜN GERİ İADETüm ürünlerin 30 gün içinde geri iadesi
serviceÜCRETSİZ KARGOTüm alış-verişlerinizde ücretsiz kargo fırsatı
serviceÖDEME SEÇENEKLERİ7 Banka kartı ile 9 aya kadar taksit imkanı

Hediye Çeki


Kullan