Hata! SQLSTATE[42S22]: Column not found: 1054 Unknown column 'language-' in 'field list'
Bilimp Yönetim Bilgi Sistemi

Bilimp AR-GE Merkezi Yönetim Bilgi Sistemi V1.5 1 Yıl Kiralama

Stok Adedi: 100

2,800KDVHariçSosyal Medyada Paylaş!
ÜRÜN AÇIKLAMASI
Bilimp ile ARGE Projelerinizi, Personellerinizi ve tüm ARGE faaliyetlerinizi ileri teknoloji ile kolay ve güvenli yönetin.

Etkin ve Kolay Yönetim
Bilimp Arge Modülü; ARGE Projelerinin etkin ve kolay bir biçimde oluşturulabilmesi ve yönetilebilmesi için akıllı bir yazılım omurgası sunar.

Bütünleşik Yazılım
Çok sayıda farklı yazılım veya platform kullanma ihtiyacını ortadan kaldırarak; Projeleri, Proje Adımlarını, Arge Personellerini ve bunlarla ilişkili tüm faaliyetleri bütünleşik olarak yönetir.

Yasalara Uygun
5746 Sayılı ARGE Merkezleri ile 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölglerinde yer alan şirketlerin Yasal olarak gerçekleştirmesi gereken tüm işlemleri takip eder ve raporlar. TÜBİTAK, KOSGEB vb. ARGE desteği veren kurumların programlarına uyumludur.

- Bir Projeyi oluşturan tüm bilgiler ( Projenin yenilikçi Yönü ve Arge Niteliği, Yapılan Faaliyetler, Konuyu Belirleyen İhtiyaçlar, Projenin amacı, Başlatma Gerekçesi, Özgün Katkılar, Tekniğin Bilinen Durumu, Yönetim Planı, Ar-Ge Olanakları, Bilgi ve Deneyimler, Bilgi Birikimini İçselleştirme, Finansman Yönetimi, Ekonomik Öngörüler, Ulusal Kazanımlar, Geliştirmeye Katkısı, Alınacak Önlemler ve Hedef Pazarı alanları vb...) başka bir Kelime işlemciye ihtiyaç duymaksızın kolaylıkla ve aynı anda farklı kişiler tarafından pararlel olarak yazılabilir. Projeye ait dokümanlar, resimler ve videolar format kısıtlaması olmadan takip edilebilir.

- Proje ortakları, Akademisyenler, Hedefler(Başarı Ölçüsü, Hedeflenen Değer), Hazırlık çalışmaları, Teknik ve Özgün Katkılar girilerek proje detaylandırılması yapılabilir.

- Proje tarihi Değiştirme işlemi ile proje başlangıç ve bitiş tarihleri istenilen tarihe değiştirilebilir. Değiştiirilen tarihe göre daha önceden belirlenmiş olan iş paketleri tarihleri ve eforları otomatik olarak değişir.Bu özellik ile İş gücünden önemli zaman kazanımları sağlanır. Aynı tarihlere denk gelen iş paketleri uyarı mesaj sistemi ile değişiklik yapılacak eforların görülmesine kolaylık sağlar.

- Proje çoğaltma seçeneği ile önceden girilmiş ancak iptal edilen proje bilgilerini aynı şekilde kopyalayarak tekrardan proje bilgilerini girmeye gerek kalmaz ve zaman kaybını ortadan kaldırır.

- Risk bilgileri alanı ile riskin ve sürecin adı, alınacak önlemler, gerçekleşme olasılığı derecesi ve değeri bilgileri ile projenin risklerini takip etme imkânı sunarak, sorumlu personel/personeller tarafından önlem alınmasını ve değerlendirilen proje için risk raporu ile risk olay raporu alınmasını sağlar.

- Proje süreçleri ile ilgili maddeler girilerek tarih/tarihler bazında doğrulama kriterleri adımları izlenebilir, süreç doğrulama raporları ile projenin süreç adımları izlenebilirliğini arttırır.

- Proje denetlemeleri ile denetleme tarihi, denetime gelen kurum, denetmen bilgileri, görüşler ve denetleme sonucu izlenebilir.

- Projeler ile ilgili hatırlatma mesajları girilebilir ve bu mesajlar belirlenen tarihlerde ilgili kişilere gönderilerek proje ile ilgili işlerin takibini kolaylaştırır.

- Projelere eklenen iş paketlerinin faaliyetleri, iş paketinde kullanılacak yöntemler, maddeler halinde yapılacak olan test aşamalarını ve test durumları listelenerek takip edilebilir.

- Proje iş paketlerine tamamlanma yüzdesi girilerek projenin hangi aşamada olduğunun bilgisini inceleme imkânı sunar. Bu özelliklik ile Projelerin zamanında tamamlanması daha kolay takip edilebilir.

- Projede iş paketi içerisinde görev atama özelliği ile proje personellerine görev atayabilir, bu sayede personeller üzerinde ilgili projenin işlerini anında görebilmektedir.

- Proje iş paketlerinde personelin eforu önem arz ettiğinden, personelin iş paketi tarihine göre girilen çalışması planlanan eforu belirlendiğinde otomatik olarak hesaplama yapar, personel diğer ay eforlarına göre fiili eforunu oluşturarak kullanıcıya takip etme kolaylığı sağlar.

- Efor bilgileri grid ekranı sayesinde personelin iş paketindeki eforunu, diğer proje/paketlerdeki eforunu ve toplam eforunu kullanıcıya izleme imkânı sunar.

- İnsan kaynakları ile entegre olduğundan iş paket personel eforlarına göre brüt aylık maliyet ve destek üst limitlerini otomatik atayarak hesaplama sonucu iş paketi personel maliyetlerini hesaplar.

- Proje iş paketleri maliyet türleri ve planlanan maliyetler girilerek, gerçekleşen maliyetler ile karşılaştırılabilir, fatura bilgileri ve fatura nüshaları taranarak eklerine yüklenebilir.

- Gizlilik içeren projelerin personel maliyetlerini, proje maliyetlerini ve tüm maliyetleri yetki tanımları sayesinde yetkili personellere açılabilir ya da yetkili olmayan personellerin görmesi engellenerek yüksek güvenlik sağlar.

- Proje destek bilgileri ile projeye istinaden desteklenen gider kalemlerinin, proje bütçesi içindeki tutar ve onaylanan tutarı karşılaştırabilir, ödemesi yapılan gider kalemlerinin fatura bilgileri ve fatura nüshası taranarak eklerine yüklenebilir.

- Proje denetlemeleri dışında AR-GE merkezi olarak denetlemelerinde takibi yapılabilmekte olup, denetmenler ve sonuçları takip edilebilmektedir. Ekler alanına faaliyet raporları yüklenebilir, hatırlatma özelliği sayesinde denetlemenin geçerlilik tarihine göre belirlenen zamanlarda hatırlatma yaparak projede yapılması gerekenlerin unutulma riskleri ortadan kaldırılır.

- Çalışma bilgilerine AR-GE personellerinin çalıştıkları projelerde ve iş paketlerinde yapılan çalışma ile ilgili dokümanlar ve fotoğraflar yüklenebilmekte olup, yöneticilerin projelerde yapılan işlemlerin raporunu alarak yönetmesini sağlar.

- Envanterler ve ürün bilgileri girilebilir ,envanterler bilgi teknolojileri cihazları ve yazılımları ile diğer cihaz ekipman envanter tipleri olarak gruplama yapılabilir.Ayrıca envanterlerin takibi için ilgili kişilere hatırlatma bilgisi girebilir,envanter fotoğrafları ve fatura ekleri yüklenebilir.

- AR-GE paneli sayesinde tüm projeler, projelerde çalışan personeller, projelerin toplam bütçesi, toplam eforlar, projelerde ki patentler, akademik yayınlar, etkinlikler ve projelerin performans endeksleri yöneticilerin tek ekrandan detaylı şekilde takip etmesine imkân sunarken, proje zaman grafiği ile proje süresi ile tamamlanmış süreler görülebilmektedir.

- AR-GE Panelinde Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının belirlediği performans endeks dağılımı Girdi, Süreç ve Çıktı kurumun personellerine, proje harcamalarına, proje kapasiteleri gibi durumlarına göre sistem otomatik dağılımlarını gerçekleştirerek yöneticiler altta belirtilen oranlara göre yüzde olarak karşılığını takip edebilir.

- Proje Bilgileri, Proje Çalışma Süresi , Proje Durum , Desteklenen Projeler, Proje İş Paketleri , Destek Ödemesi Yapılan Projeler , Proje Denetleme,Proje Çalışma Bilgisi raporları alınabilir,Proje İş Zaman Planı Grafiği, Yıllara Göre Proje Sayıları Grafiği gibi raporlamalarda, kolay filtreleme tekniği ile liste ve grafik bazlı raporlar alınarak AR-GE projelerinin performansını ölçmeyi sağlar.

- İş Paketleri Bazında Proje Personelleri , Aylık Çalışma Süreleri Toplamı, Planlanan Personel Aylık Eforları, Yıllık Gerçekleşen Eforlar, Aylara Göre Kalan Efor Süreleri, Proje Personelleri Grafiği, Personel Puantaj Raporu(Proje Eforları ile Aylık Çalışma Saatinin Ortalaması) gibi raporlar alınarak proje efor girişlerinde kullanıcıyı doğru şekilde yönlendirerek, personel eforlarının takibini yapar ve personellerin performansı ölçülebilir.

- Destek Ödemeleri , Proje Eğitim Harcaması , Proje Genel Maliyet , İş Paketleri Dağılım Yüzdesi Grafiği, Proje İş paketleri Bütçesi, Proje Genel Maliyet Grafiği gibi finansal raporlamalar sayesinde projelere yapılan destek ödemelerini takip edebilir, iş paketleri ve genel proje maliyetlerini değerlendirme imkânı sunar.

- Envanter Raporları ile mevcut envanterlerin durumu envanter toplamları raporu ve ürün raporları ile stokta bulunan ürünler raporlanabilmektedir.

- Faaliyet raporları(5746), Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın talep ettiği verilerin raporlanmasında Zaman-işgücünü minimize ederken, dokümantasyonlar için harcanan zamanın büyük bir bölümünü ortadan kaldırır.

FAALİYET RAPORLARININ ANA BAŞLIKLARI
İşletme Genel Bilgileri,
Ar-Ge Merkezinin İnsan Kaynakları Yönetimi ve Geliştirilmesi,
Ar-Ge Merkezi Genel Bilgileri,
Ar-Ge Merkezi Cihaz ve Ekipman Altyapısı,
Ar-Ge Merkezi Mali Bilgileri,
Ar-Ge Merkezi Projeleri,
Ar-Ge Merkezinin Bilgi Kaynakları,
Ar-Ge Merkezi Performans Kriterlerine İlişkin Bilgiler Bir Önceki Faaliyet Değerlendirme Toplantısında Alınan Kararlara İlişkin Yapılan Çalışmalar,
Dışarıda Geçirilen Sürelere İlişkin Bilgiler
TEKNOLOJİK ÜSTÜNLÜKLER
Yazılım Teknolojisi
Bilimp .net ve SQL Yazılım Teknolojileri kullanılarak Geliştirilmiş LSI Framework yapısı kullanmaktadır. %100 Web tabanlı İleri teknoloji ürünüdür.

Mobil Uyumluluk
Bilimp Mobil ( IOS ve ANDROİD) Uygulamaya sahip olduğu gibi Mobil uyumlu olarak ( Responsive) kullanılabilir.

Şifre Güvenliği
Tüm Kullanıcılar kendilerine ait şifrelerle Bilimp içinde var olurlar ve bu şifreler Bilimp yazılımını üreten Mühendisler dahil hiç kimse tarafından görüntülenemez.

Güvenlik ve Yetkilendirme
Bilimp kullanıcı güvenliği için detaylı bir yetkilendirme yapısına sahiptir. Yetkilendirme basit ve kullanışlıdır.

LOG İzleme Takibi
Bilimp uzun yıllar boyunca test edilmiş bir LOG ( İz Takibi) alt yapısına sahiptir. Bu detaylı LOG sistemi sayesinde tüm kullanıcıların her hareketi izlenmekte ve kayıt altına alınmaktadır. Bu sayede sistem Yetki verilen veya verilmeyen tüm kullanıcı hareketlerini takip ederek profesyonel bir İz takibi sunar.

Kişiselleştirme
Bilimp Yeni nesil tasarım ve Teknolojisi sayesinde kullanıcılara daha kolay ve etkin kullanım için “Kişiselleştirme” imkanı sağlar.

Bulut Teknolojisi
BULUT sistemi Kurumlar için; Kurulum, Yedekleme ve Donanım yatırımı ihtiyaçlarını ortadan kaldırır. BULUT sisteminde tüm versiyon güncellemeleri otomatik ve ücretsiz olarak yapılır.

Enterasyon
Bilimp Tüm geçiş sistemlerine ( TURNİKE, Biometrik tanıma vb.) Entegre edilebilir. Kamu Kurumları için KPS sistemine ve Kurum İhtiyaçlarına göre diğer E-Devlet sorgulamalarına entegre edilebilir.

SMS Gönderim Sistemi
SMS Gönderme Sistemi entegre olup herhangi bir ilave işleme ihtiyaç duymaz.
TEKNİK ÖZELLİKLER
Taksit Seçenekleri
PAYU POS HESABI
TaksitTaksit TutarıToplam Tutar
1₺3.304,00₺3.304,00
2₺1.652,00₺3.304,00
3₺1.101,33₺3.304,00
4₺826,00₺3.304,00
5₺660,80₺3.304,00
6₺550,67₺3.304,00
7₺472,00₺3.304,00
8₺413,00₺3.304,00
9₺367,11₺3.304,00
10₺330,40₺3.304,00
11₺300,36₺3.304,00
12₺275,33₺3.304,00
YORUMLAR
İlk yorum yapan siz olun!

Ürün Özellikleri
Bulut KiralamaServer Lisansı
GüncellemeMüşteri ürünü yıllık olarak kiralamış olur. Versiyon Güncelleme için ayrıca satın alma yapmasına gerek yoktur.--
Donanım İhtiyacıUygulama ve veritabanı Üretici firmanın bulut altyapısı üzerinde çalışır.--
Sunucu Lisansı İhtiyacıMüşterinin herhangi bir altyapı hazırlamasına gerek yoktur.--
YedeklemeYedekleme işlemleri Üretici firma tarafından sağlanır. İlave ücret gerekmez.--
ErişimKullanabilmek için aktif internet bağlantısı gerektirir. İnternet bağlantısı olan her cihazdan her an ulaşılabilir.--
İlave Program İhtiyacıKurulum gerektirmez.--
Adreshttps://musteriadi.bilimp.com adresinde çalışır.--
serviceGÜVENLİ ALIŞVERİŞAlışverişlerinizi güvenli yapabilirsiniz
service30 GÜN GERİ İADETüm ürünlerin 30 gün içinde geri iadesi
serviceÜCRETSİZ KARGOTüm alış-verişlerinizde ücretsiz kargo fırsatı
serviceÖDEME SEÇENEKLERİ7 Banka kartı ile 9 aya kadar taksit imkanı

Hediye Çeki


Kullan