Hata! SQLSTATE[42S22]: Column not found: 1054 Unknown column 'language-' in 'field list'
Bilimp Yönetim Bilgi Sistemi

Bilimp.RD V1.5 AR-GE Yönetim Bilgi Sistemi Yazılımı 1 Yıl Kiralama (20 Personel+10 GB Disk Alanı)

70% of 100
Stok Adedi: 1

1,770.00Sosyal Medyada Paylaş!
ÜRÜN AÇIKLAMASI


5746 Sayılı Kanuna Tabii ARGE ve TASARIM merkezlerine,4691 Sayılı Kanuna Tabii Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde Faaliyet gösteren şirketlere, Kendi Bünyelerinde ARGE Yapan şirketlere, TÜBİTAK VE KOSGEB gibi kurumların ARGE desteklerinden faydalanan şirketlere özel çözümler sunar.


- AR-GE Merkezi, TÜBİTAK-TEYDEB, KOSGEB ve diğer destek programları başvurularına, mevcut, değişken kanun ve yönetmeliklere uyumludur.

-Projenin, yenilikçi Yönü ve Arge Niteliği, Yapılan Faaliyetler, Konuyu Belirleyen İhtiyaçlar, Projenin amacı, Başlatma Gerekçesi, Özgün Katkılar, Tekniğin Bilinen Durumu, Yönetim Planı, Ar-Ge Olanakları, Bilgi ve Deneyimler, Bilgi Birikimini İçselleştirme, Finansman Yönetimi, Ekonomik Öngörüler, Ulusal Kazanımlar, Geliştirmeye Katkısı, Alınacak Önlemler ve Hedef Pazarı alanları gibi TEYDEB ve KOSGEB projeleri için gerekli birçok alan dijitalleşerek, projelerin PRODİS’e girişini kolaylaştırır.

-TEYDEB projelerinde girilen açıklama alanlarında TEYDEB’in belirlediği karakter sınırlaması ile karakter aşımı sorununu ortadan kaldırmakta olup, sayaç yardımı ile karakter sayıları da takip edilebilir.

-Projeye ait dokümanlar, resimler ve videolar var ise format kısıtlaması olmadan dosya yüklenebilir.

-Proje tarih öteleme işlemi ile proje başlangıç ve bitiş tarihleri istenilen tarihe ötelenebilir, ötelenen tarihlere göre girilmiş olan iş paketleri tarihleri ve eforları otomatik olarak değişir. Aynı tarihlere denk gelen iş paketleri uyarı mesaj sistemi ile değişiklik yapılacak eforların  görülmesine kolaylık sağlar.

-Proje çoğaltma seçeneği ile önceden girilmiş ancak iptal edilen proje bilgilerini aynı şekilde kopyalayarak tekrardan proje bilgilerini girmeye gerek kalmaz ve zaman kaybını ortadan kaldırır.

-Proje ortakları, Akademisyenler,Hedefler(Başarı Ölçüsü, Hedeflenen Değer), Hazırlık çalışmalarını, Teknik ve Özgün Katkılarını girerek  proje detaylandırılması yapılabilir. -Risk bilgileri alanı ile riskin ve sürecin adı, alınacak önlemler, gerçekleşme olasılığı derecesi ve değeri bilgileri ile projenin risklerini takip etme imkânı sunarak, sorumlu personel/personeller tarafından önlem alınmasını ve değerlendirilen proje için risk raporu ile risk olay raporu alınmasını sağlar.

-Proje süreçleri ile ilgili maddeler girilerek tarih/tarihler bazında doğrulama kriterleri adımları izlenebilir, süreç doğrulama raporları ile projenin süreç adımları izlenebilirliğini arttırır.

-Proje denetlemeleri ile denetleme tarihi, denetime gelen kurum, denetmen bilgileri, görüşler ve denetleme sonucu izlenebilir. -Projeler ile ilgili hatırlatma mesajları girilebilir ve bu mesajlar belirlenen tarihlerde ilgili kişilere gönderilerek proje ile ilgili işlerin takibini  kolaylaştırır.

-Projelere eklenen iş paketlerinin faaliyetleri, iş paketinde kullanılacak yöntemler, maddeler halinde yapılacak olan  test aşamalarını ve test durumları  listelenerek   takip edilebilir.

-Proje iş paketlerine tamamlanma yüzdesi girilerek projenin hangi aşamada olduğunun bilgisini inceleme imkânı sunar.

-Projede iş paketi içerisinde görev atama özelliği ile proje personellerine görev atayabilir, bu sayede personeller üzerinde ilgili projenin işlerini anında görebilmektedir.

-Proje iş paketlerinde personelin eforu önem arz ettiğinden, personelin iş paketi tarihine göre girilen çalışması planlanan eforu belirlendiğinde otomatik olarak hesaplama yapar, personel diğer ay eforlarına göre fiili eforunu oluşturarak kullanıcıya takip etme kolaylığı sağlar.

-Efor bilgileri grid ekranı sayesinde personelin iş paketindeki eforunu, diğer proje/paketlerdeki eforunu ve toplam eforunu kullanıcıya izleme imkânı sunar.

-İnsan kaynakları ile entegre olduğundan iş paket personel eforlarına göre brüt aylık maliyet ve destek üst limitlerini otomatik atayarak hesaplama sonucu  iş paketi personel  maliyetlerini hesaplar.

-Proje iş paketleri maliyet türleri ve planlanan maliyetler girilerek, gerçekleşen maliyetler ile karşılaştırılabilir, fatura bilgileri ve fatura nüshaları taranarak eklerine yüklenebilir.

-Gizlilik içeren projelerin personel maliyetlerini, proje maliyetlerini ve tüm maliyetleri yetki tanımları sayesinde yetkili personellere açılabilir ya da yetkili olmayan personellerin görmesi engellenerek yüksek güvenlik sağlar.

-Proje destek bilgileri ile projeye istinaden desteklenen gider kalemlerinin, proje bütçesi içindeki tutar ve onaylanan tutarı karşılaştırabilir, ödemesi yapılan gider kalemlerinin fatura bilgileri ve fatura nüshası taranarak eklerine yüklenebilir.
-Proje denetlemeleri dışında AR-GE merkezi olarak denetlemelerinde takibi yapılabilmekte olup, denetmenler ve sonuçları takip edilebilmektedir. Ekler alanına faaliyet raporları yüklenebilir, hatırlatma özelliği sayesinde denetlemenin geçerlilik tarihine göre belirlenen zamanlarda hatırlatma yaparak projede yapılması gerekenlerin unutulma riskleri ortadan kaldırılır.

-Çalışma bilgilerine AR-GE personellerinin çalıştıkları projelerde ve iş paketlerinde yapılan çalışma ile ilgili dokümanlar ve fotoğraflar yüklenebilmekte olup, yöneticilerin projelerde yapılan işlemlerin raporunu alarak yönetmesini sağlar.


-Envanterler ve ürün bilgileri girilebilir ,envanterler bilgi teknolojileri cihazları ve yazılımları ile diğer cihaz ekipman envanter tipleri  olarak gruplama yapılabilir.Ayrıca envanterlerin takibi için ilgili kişilere hatırlatma bilgisi girebilir,envanter fotoğrafları ve fatura ekleri yüklenebilir.

-AR-GE paneli sayesinde tüm projeler, projelerde çalışan personeller, projelerin toplam bütçesi, toplam eforlar, projelerde ki patentler, akademik yayınlar, etkinlikler ve projelerin performans endeksleri yöneticilerin tek ekrandan detaylı şekilde takip etmesine imkân sunarken, proje zaman grafiği ile proje süresi ile tamamlanmış süreler görülebilmektedir.

-AR-GE Panelinde Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının belirlediği performans endeks dağılımı Girdi, Süreç ve Çıktı kurumun personellerine, proje harcamalarına, proje kapasiteleri gibi durumlarına göre sistem otomatik dağılımlarını gerçekleştirerek yöneticiler  altta belirtilen oranlara göre yüzde olarak karşılığını takip edebilir.

GİRDİ %36(Personel İstihdamı %25-Harcama Yoğunluğu %11),

SÜREÇ %26(Proje Kapasitesi %17,16-İşbirliği Etkileşim %8,84),

ÇIKTI %38(Ticarileşme %15-Fikri Mülkiyet Yetkinliği %23)      

-Proje Bilgileri, Proje Çalışma Süresi , Proje Durum , Desteklenen Projeler, Proje İş Paketleri , Destek Ödemesi Yapılan Projeler , Proje Denetleme,Proje Çalışma Bilgisi raporları alınabilir,Proje İş Zaman Planı Grafiği, Yıllara Göre Proje Sayıları Grafiği gibi raporlamalarda, kolay filtreleme tekniği ile liste ve grafik bazlı raporlar alınarak AR-GE projelerinin performansını ölçmeyi sağlar.

-İş Paketleri Bazında Proje Personelleri , Aylık Çalışma Süreleri Toplamı, Planlanan Personel Aylık Eforları, Yıllık Gerçekleşen Eforlar, Aylara Göre Kalan Efor Süreleri, Proje Personelleri Grafiği, Personel Puantaj Raporu(Proje Eforları ile Aylık Çalışma Saatinin Ortalaması) gibi raporlar alınarak proje efor girişlerinde kullanıcıyı doğru şekilde yönlendirerek, personel eforlarının takibini yapar ve personellerin performansı ölçülebilir .  

-Destek Ödemeleri , Proje Eğitim Harcaması , Proje Genel Maliyet , İş Paketleri Dağılım Yüzdesi Grafiği, Proje İş paketleri Bütçesi, Proje Genel Maliyet Grafiği gibi finansal raporlamalar sayesinde projelere yapılan destek ödemelerini takip edebilir, iş paketleri ve genel proje maliyetlerini değerlendirme imkânı sunar

-Envanter Raporları ile mevcut envanterlerin durumu envanter toplamları raporu ve ürün raporları ile stokta bulunan ürünler raporlanabilmektedir. 

-Faaliyet raporları(5746), Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın talep ettiği verilerin raporlanmasında Zaman-işgücünü minimize ederken, dokümantasyonlar için harcanan zamanın büyük bir bölümünü ortadan kaldırır. Faaliyet Raporlamalarının ana başlıkları; İşletme Genel Bilgileri, Ar-Ge Merkezinin İnsan Kaynakları Yönetimi ve Geliştirilmesi, Ar-Ge Merkezi Genel Bilgileri, Ar-Ge Merkezi Cihaz ve Ekipman Altyapısı, Ar-Ge Merkezi Mali Bilgileri, Ar-Ge Merkezi Projeleri, Ar-Ge Merkezinin Bilgi Kaynakları, Ar-Ge Merkezi Performans Kriterlerine İlişkin Bilgiler Bir Önceki Faaliyet Değerlendirme Toplantısında Alınan Kararlara İlişkin Yapılan Çalışmalar, Dışarıda Geçirilen Sürelere İlişkin BilgilerTEKNOLOJİK ÜSTÜNLÜKLER
Taksit Seçenekleri
İlk yorum yapan siz olun!
Ürün Özellikleri
Bulut KiralamaServer Lisansı
GüncellemeMüşteri ürünü yıllık olarak kiralamış olur. Versiyon Güncelleme için ayrıca satın alma yapmasına gerek yoktur. Sunucu Satın Alma lisansı ile Müşteri ürüne sahip olur. 1. Yıldan sonra Versiyon Güncelleme için ayrıca satın alma yapması gerekir.
Donanım İhtiyacıUygulama ve veritabanı Üretici firmanın bulut altyapısı üzerinde çalışır.Uygulama ve veritabanı müşterinin tedarik edeceği sunucuda çalışır.
Sunucu Lisansı İhtiyacıMüşterinin herhangi bir altyapı hazırlamasına gerek yoktur.Windows sunucu üzerinde çalışır vaziyette IIS ve SQL Server hizmetleri tesis edilmelidir.
YedeklemeYedekleme işlemleri Üretici firma tarafından sağlanır. İlave ücret gerekmez.Yedekleme işlemleri müşterinin sorumluluğundadır.
ErişimKullanabilmek için aktif internet bağlantısı gerektirir. İnternet bağlantısı olan her cihazdan her an ulaşılabilir.İnternet erişimi gerektirmez, istendiği takdirde sadece yerel ağda dahi çalışabilir.Fakat dışarıdan erişim gereken durumlarda internet bağlantısı ve güvenlik duvarı ayarlamaları gerektirir.
İlave Program İhtiyacıKurulum gerektirmez.Tedarikçi firmanın kurulum yapabilmesi için VPN ve uzak masaüstü bilgileri temin edilmelidir.
Adreshttps://musteriadi.bilimp.com adresinde çalışır.Sistemin dışarıdan erişim için dışa açılacağı durumlarda müşteri bilgi işlem birimi erişim adresini istediği gibi konfigüre edebilir. (Domain, IP vs.)
serviceGÜVENLİ ALIŞVERİŞAlışverişlerinizi güvenli yapabilirsiniz
service30 GÜN GERİ İADETüm ürünlerin 30 gün içinde geri iadesi
serviceÜCRETSİZ KARGOTüm alış-verişlerinizde ücretsiz kargo fırsatı
serviceÖDEME SEÇENEKLERİ7 Banka kartı ile 9 aya kadar taksit imkanı

Hediye Çeki


Kullan